Nieuws


aug

14

2020
Voor in de agenda: Deze webinars wil je volgen.

Voor in de agenda: Deze webinars wil je volgen.

ROSQC: World Patient Safety Day – Webinar Series. De Radiation Oncology Safety and Quality Committee (ROSQC) heeft in verband met de WHO World Patient Safety Day 2020 een webinar serie georganiseerd. Verschillende presentatoren vanuit verschillende landen zullen meerdere interessante onderwerpen belichten. In de webinar serie zullen ook bekende gezichten te zien zijn. Zo wordt het onderwerp over ‘Alerts’ toegelicht door Petra Reijnders – Thijssen en...

Read More


jul

06

2020

ALERT project: gepubliceerd

In een eerder nieuwsbericht hebben wij aangekondigd dat de resultaten van het ALERT project gepubliceerd zouden worden. En dit is gebeurd! Het artikel is gepubliceerd in het ‘Technical innovations & Patient support in Radiation Oncology’ journal. Het artikel beschrijft het onderzoek naar de prevalentie van software alerts bij External Beam Radiotherapie met een lineaire versneller. Dit is van belang voor de patiëntveiligheid omdat deze alerts...

Read More


apr

24

2020
Oproep WHO Patient Safety Day

Oproep WHO Patient Safety Day

World Patient Safety Day (WPSD) theme for 2020 In the context of current global developments with the Covid-19 pandemic, we have been approached by several colleagues to consider selecting “health worker safety” as the theme of this year’s World Patient Safety Day. Health workers are all people engaged in actions whose primary intent is to enhance health. These include health care personnel (e.g. doctors, nurses,...

Read More


apr

24

2020
ALV in coronatijd

ALV in coronatijd

In verband met de coronamaatregelen vinden de expertteamoverleggen tegenwoordig digitaal plaats. De algemene ledenvergadering (ALV) die afgelopen maart gepland was, kon echter helaas niet doorgaan. Tijdens de ALV worden een aantal belangrijke onderwerpen besproken, bijvoorbeeld de financiële overzichten en (her)verkiesbare leden voor het expertteam. Het is belangrijk dat de gemandateerde leden over deze onderwerpen worden ingelicht en dat hier een stemming over wordt gehouden. Op...

Read More


apr

24

2020
NVKF werkgroep: Landelijk leren van incidenten

NVKF werkgroep: Landelijk leren van incidenten

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysici heeft in een werkgroep onderzoek gedaan naar methoden om landelijk te kunnen leren van incidenten. Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan welke je hier terug kunt vinden. De NVKF Werkgroep Landelijk leren van Incidenten presenteert hier een methode voor categoriseren van incidenten met medische apparatuur, die het mogelijk maakt om incidentendatabases uit verschillende ziekenhuizen samen te voegen en...

Read More


apr

22

2020
Wetenschappelijke publicatie ALERT-project

Wetenschappelijke publicatie ALERT-project

De uitkomsten van het ALERT-project dat is uitgevoerd vanuit de PRISMA-RT in samenwerking met de aangesloten instellingen zijn verwerkt in een wetenschappelijke publicatie. Petra Reijnders – Thijssen, manager kwaliteit en patiëntveiligheid van MAASTRO en secretaris van PRISMA-RT, heeft zich samen met anderen ervoor ingezet om het artikel op te stellen. Het voorstel is recent geaccepteerd en zal worden gepubliceerd in een speciale Patient Safety uitgave...

Read More


apr

22

2020
Coronavirus Disease 2019 Rotator Graphic for af.mil.  (U.S. Air Force Graphic by Rosario "Charo" Gutierrez)

Scholingsdag uitgesteld

De PRISMA-RT scholingsdag welke jaarlijks georganiseerd wordt in november zal dit jaar helaas niet plaatsvinden. Dit is besloten in het online-expertteamoverleg van afgelopen 21 april. Het besluit om de scholingsdag uit te stellen was lastig om te nemen. De huidige maatregelen rondom het Coronavirus maken het echter lastig om de organisatie van de scholingsdag goed uit te voeren. Daarnaast is het ook nog onzeker of...

Read More


mrt

04

2020
“Tijd voor Verbinding”

“Tijd voor Verbinding”

De FMS, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN willen in vier jaar komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuiszorg. De afwezigheid van potentieel vermijdbare schade blijft het ultieme doel. Tegelijkertijd zal dat binnen de complexe omstandigheden van de ziekenhuiszorg lastig te realiseren zijn. De eerste stappen om te komen tot een daling van de vermijdbare...

Read More


mrt

04

2020
ALV aankondiging

ALV aankondiging

De algemene ledevergadering staat gepland op 17 maart 2020 om 13.30u. De ALV vindt dit jaar wederom plaats in het UMC Utrecht, ruimte Q02.305. Zou u uw aanwezigheid willen bevestigen via de mail? Bij voorbaat dank. Agenda Opening                                                                                                                 Verslag vorige ledenvergadering 19 maart 2019                                   Mededelingen                                                                                         Linkedin pagina PRISMA RT Algemeen jaarverslag 2019                                                                    Benchmark ontwikkeling en deelnames Bestuur samenstelling en expertteam                                                             Aftredende expertteamleden Voorstel...

Read More


jan

31

2020
Elektronen rapport

Elektronen rapport

Als vereniging van radiotherapie afdelingen die samenwerken op het gebied van patiëntveiligheid, voeren wij vaak onderling discussies over terreinen waar (landelijk) winst te behalen is op dit gebied. Zo ontstond het elektronenproject na een discussie tijdens de landelijke scholingsdag van 15 november 2018. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat deze behandelingsmethode steeds minder voorkomt en vaak individueel wordt ingezet. De behoefte om te onderzoeken wat...

Read MorePage 4 of 7« First...23456...Last »