De Vereniging

PRISMA-RT is een vereniging bestaande uit zestien radiotherapeutische- / protonen-instellingen die hebben besloten om samen te werken op het gebied van patiëntveiligheid. Het initiatief voor de samenwerking was van mevrouw Petra Reijnders (Maastro) en de heren Huub Backes (Maastro) en Anne Joustra (Catharina ziekenhuis). De vereniging heeft op 10 april 2008 haar oprichtingsvergadering gehad.
De naam PRISMA-RT is een acroniem voor Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy. Het bekende meldingsanalysesysteem PRISMA ontwikkeld door Tjerk van der Schaaf is de basis voor deze samenwerking en is daarom ook geïntegreerd in de naam van deze samenwerking.