Doelen & visie

“Samenwerken voor patiëntveiligheid in de radiotherapie”

Inleiding

Het Platform Prisma-RT is in 2023 ontstaan na opheffing van de vereniging PRISMA-RT (zie: geschiedenis). Waar de vereniging oorspronkelijk tot doel had door middel van een landelijke benchmark op uniforme wijze met de PRISMA methode incidentmeldingen te analyseren, zijn de Visie en Doelstellingen van het huidige Platform PRISMA-RT breder gericht. PRISMA-RT is nu een brede samenwerking tussen Radiotherapeutische afdelingen en instituten, om van elkaar te leren voor continue verbetering patiëntveiligheid.

Aanpak

PRISMA-RT richt zich op de volgende 3 onderdelen:

  1. Retrospectieve analyses.
  2. Prospectieve analyses.
  3. Verbeteracties op basis van retrospectieve dan wel prospectieve analyses.