NVKF werkgroep: Landelijk leren van incidenten

NVKF werkgroep: Landelijk leren van incidenten

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysici heeft in een werkgroep onderzoek gedaan naar methoden om landelijk te kunnen leren van incidenten. Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan welke je hier terug kunt vinden.

De NVKF Werkgroep Landelijk leren van Incidenten presenteert hier een methode voor categoriseren van incidenten met medische apparatuur, die het mogelijk maakt om incidentendatabases uit verschillende ziekenhuizen samen te voegen en te analyseren. De methode deelt incidenten in op basis van categorieën medische technologie, oorzaken en gevolgen. De NVKF werkgroep heeft de verzamelde incidenten uit acht ziekenhuizen samengevoegd en met behulp van de nieuwe categorie-indeling geanalyseerd. De nationale trends zullen jaarlijks worden gepubliceerd zodat ziekenhuizen kunnen leren van incidenten, risicogestuurd beleid kunnen opstellen en preventief maatregelen kunnen worden genomen.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.