Intentieverklaring

Intentieverklaring

Zoals in eerdere mailings en in de ALV van april jl. is aangegeven, is besloten om te stoppen met de verenigingsstructuur PRISMA-rt .

We hebben ook uitgesproken om verder samen te blijven werken en daarop is bijgaande intentieklaring opgesteld.

NB: Deze is gecontroleerd door bestuurssecretaris ZRTI en jurist.

Graag ontvangen we de getekende versie van jullie terug ter bevestiging van de voortgang in samenwerking.

Intentieverklaring


Sanne Duijvesteijn

Comments are closed.