Elektronen rapport

Elektronen rapport

Als vereniging van radiotherapie afdelingen die samenwerken op het gebied van patiëntveiligheid, voeren wij vaak onderling discussies over terreinen waar (landelijk) winst te behalen is op dit gebied. Zo ontstond het elektronenproject na een discussie tijdens de landelijke scholingsdag van 15 november 2018. Tijdens deze discussie werd duidelijk dat deze behandelingsmethode steeds minder voorkomt en vaak individueel wordt ingezet. De behoefte om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de patiëntveiligheid binnen dit proces landelijk te blijven waarborgen en best practices op te halen is met beide handen aangepakt door de expertteamleden Petra Reijnders-Thijssen, Jo Duvivier en José Venema.

Nu, ongeveer een jaar na de start van het project, is het eindrapport definitief en gedeeld met onze leden. In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten. Hierin worden ook de best practices beschreven en er wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Als vereniging zijn wij erg blij om ook dit rapport toe te kunnen voegen aan onze verzameling (benchmark)rapportages!
Ben je lid van PRISMA-RT? Dan kun je het rapport hier downloaden.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.