ALV in coronatijd

ALV in coronatijd

In verband met de coronamaatregelen vinden de expertteamoverleggen tegenwoordig digitaal plaats. De algemene ledenvergadering (ALV) die afgelopen maart gepland was, kon echter helaas niet doorgaan.

Tijdens de ALV worden een aantal belangrijke onderwerpen besproken, bijvoorbeeld de financiële overzichten en (her)verkiesbare leden voor het expertteam. Het is belangrijk dat de gemandateerde leden over deze onderwerpen worden ingelicht en dat hier een stemming over wordt gehouden. Op dit moment wordt er hard gezocht naar een methode om hier een digitale oplossing voor te vinden. Wanneer hier een besluit over is genomen worden de gemandateerde leden hierover geïnformeerd.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.