ALV aankondiging

ALV aankondiging

De algemene ledevergadering staat gepland op 17 maart 2020 om 13.30u.
De ALV vindt dit jaar wederom plaats in het UMC Utrecht, ruimte Q02.305.

Zou u uw aanwezigheid willen bevestigen via de mail? Bij voorbaat dank.

Agenda

 1. Opening                                                                                                                
 2. Verslag vorige ledenvergadering 19 maart 2019                                  
 3. Mededelingen                                                                                        
 4. Linkedin pagina PRISMA RT
 5. Algemeen jaarverslag 2019                                                                   
  1. Benchmark ontwikkeling en deelnames
 6. Bestuur samenstelling en expertteam                                                            
 7. Aftredende expertteamleden
 8. Voorstel nieuwe expertteamleden
 9. Herkiesbaar
 10. Financiële jaarverslag             
 11. Bevindingen kascommissie 
 12. Decharge penningsmeester 2019                                                          
 13. Begroting 2020  
 14. Verkiezing nieuw kascommissie lid                                                                
 15. Vacature 
 16. Scholingsdag evaluatie 2019 en opzet komend jaar/onderwerp      
 17. Contracten TPSC en Infoland                                                                
 18. Activiteiten 2020          
 19. Scholing, behoefte? FRAM  
 20. Mogelijkheden rapportages binnen infoland
 21. Benchmark rapportages 
 22. Rondvraag 

Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.