Focusproject 2: Extremiteiten

Focusproject 2: Extremiteiten

PRISMA-RT organiseert dit jaar meerdere focusprojecten om met elkaar te benchmarken over verschillende onderwerpen. De focusprojecten zijn een van de acties die PRISMA-RT uitvoert om met elkaar in verbinding te blijven nu alles online moet.

Het eerste focusproject betrof de IGRT. Binnen het tweede focusproject hebben alle radiotherapie instellingen de kans gekregen input te leveren betreffende de behandeling van Extremiteiten. Dit heeft een mooi overzicht van 13 incidenten opgeleverd binnen verschillende instellingen, daar zij wij heel blij mee!

Lees hieronder de samenvatting van de uitkomsten. Onze leden kunnen daarnaast het volledige verslag lezen via onze website.

Samenvatting “Focusproject 2: Extremiteiten”

Extremiteiten behandeling is een weinig voorkomende behandeling. Vaak levert deze in de praktijk problemen op in de positionering. Enerzijds omdat de kennis en routine bij weinig voorkomende behandelingen niet of onvoldoende aanwezig is. Anderzijds ook omdat het positioneren van de diverse extremiteiten niet altijd te standaardiseren is en per situatie anders is. Techniek schiet daarbij ook vaak te kort met betrekking op controle op botsingen. De verbetermaatregelen zijn over het algemeen gericht op het bespreken van het voorval bij deze incidenten in de organisatie om daar lering uit te trekken. Bij sommige organisatie zijn controles versterkt door onder andere items aan een checklist toe te voegen.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.