Benchmarkcontract gestopt, wat nu?

Benchmarkcontract gestopt, wat nu?

Nadat de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvond, begin dit jaar, is het besluit genomen het benchmarkcontract dat PRISMA-RT had afgesloten niet langer aan te houden. In dit bericht laten wij jullie graag weten hoe we vanaf nu verder gaan.

Waarom hebben we opgezegd?

Voordat de algemene ledenvergadering plaatsvond heeft het expertteam een verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik en de wensen rondom het benchmarkpunt. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het benchmarkpunt zelden tot nooit werd gebruikt door een grote groep leden en dat velen de omgeving lastig vonden in het gebruik. Kortom: de informatie die je eruit zou willen halen, kreeg je er maar lastig uit. Maar ook was het soms lastig om de informatie aan te leveren.

Tijdens de ALV van 2021 werd door veel leden beaamt dat het benchmarkpunt zoals deze nu is, niet langer in stand gehouden moest worden. De wens om het benchmarkprincipe aan te houden bleek echter ook heel sterk. Daarom is het tijdens de ALV besloten om het benchmarkcontract zoals we die hadden op te zeggen, maar kreeg het expertteam en het bestuur ook de opdracht om te zoeken naar een andere methode om het benchmarken in stand te houden.

Hoe nu verder?

Het bestuur heeft het benchmarkcontract opgezegd en is nu met het expertteam in beraad hoe we het benchmarken anders kunnen inrichten. Zie bijvoorbeeld het focusproject, een ‘benchmarkgesprek’. Het bestuur is ook samen met het expertteam aan het onderzoeken of mogelijk andere systemen of inrichtingen het benchmarken van de basisoorzaakclassificaties en -contexten weer mogelijk kan maken in de toekomst. Heb jij hier goede ideeën over? Laat het ons zeker even weten!

Wat gebeurt er met de benchmarkinformatie die wij hadden?

Vanuit het benchmarkpunt is een kopie van alle data overgedragen aan PRISMA-RT. Het opzeggen van het contract betekend ook niet dat het benchmarkpunt verdwijnt, hij wordt alleen niet meer onderhouden. Afdelingen kunnen dus nog steeds informatie naar het benchmarkpunt sturen en deze blijven gebruiken, tot het moment dat deze storingen krijgt of de werking volledig stopt. Vanaf dat moment zal er dus geen reparatie meer plaatsvinden en wordt het benchmarkpunt onbruikbaar. Afdelingen mogen dus zelf besluiten of zij willen stoppen met het aanleveren van data naar het benchmarkpunt.

Wat moet ik doen als ik de verbinding met het benchmarkpunt wil verbreken?

Er is een mail gestuurd door Petra Reijnders – Thijssen op 26 april 2021 voor de leden die Infoland gebruiken hoe zij de koppeling naar het benchmarkpunt kunnen verbreken. TPSC klanten kunnen de koppeling zelf verbreken, eventueel met ondersteuning vanuit TPSC wanneer gewenst.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.