Wetswijziging WBRT: wat doen wij ermee?

Wetswijziging WBRT: wat doen wij ermee?

De WBRT?

WBRT staat voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet beschrijft gaat over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Deze wet is per 1 juli 2021 gewijzigd en verenigingen krijgen een jaar vanaf deze datum om de wijzigingen op te nemen in de statuten en/of reglementen.  Meer informatie over deze wet kun je vinden op de website: https://wbtr.nl/.

Wat doet PRISMA-RT hier nu mee?

Het bestuur heeft zich verdiept in de wijzigingen, onder andere door het bijwonen van een online scholing hierover. Het bestuur en het expertteam werken de reglementen en evt. statuten van de vereniging bij en zullen deze in de ALV van 2022 voorleggen aan de leden ter goedkeuring. Het bestuur en het expertteam zijn hierbij ook de ondersteuning van Anne Joustra, oud lid van het bestuur/expertteam, zeer erkentelijk.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.