Waarheen….?

Waarheen….?

Ruim 8 jaar geleden werd Prisma-RT opgericht vanuit de gedachte dat samenwerken op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid meer waarde kan hebben. Er thsa2lh7q3zijn diverse initiatieven geweest, die hebben geleid tot onderzoeken van meldingen van een aantal leden. Het bestuur denkt dat, ook gezien de discussie die door leden “aangezwengeld” is, het zinvol is om de functie van Prisma-RT te evalueren en vast te stellen hoe we verder gaan. Daartoe is een digitale enquête uitgezet met als doel een discussie te stroomlijnen. De resultaten hiervan zijn te lezen op het ledenportal. We hopen van alle afdelingen hier aan mee zullen doen; laat jullie mening horen!


Anne Joustra

Comments are closed.