Voortgang: Project elektronen

Voortgang: Project elektronen

In de scholingsbijeenkomst PRISMA-RT van 15 november 2018 ontstond een discussie over het elektronenproces. Veel van de instellingen lijken te herkennen dat bij de voorbereiding en uitvoering van elektronenbestralingen vaker zaken niet goed gaan. Bijvoorbeeld omdat deze behandelingsmodaliteit minder vaak voorkomt en vaak erg individueel wordt ingezet. Ook bleek er een instelling te zijn die dit niet herkende. Dit gaf PRISMA-RT de aanleiding om dit verder te onderzoeken.

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is allereerst een inventarisatie gedaan onder instellingen over de huidige situatie. Jo Duvivier (ZRTI), Jose Venema (ISALA) en Petra Reijnders (MAASTRO) zijn nu gaande om de gegevens te analyseren. Op de scholingsbijeenkomst 7 november zal hier verder informatie over volgen.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.