Voortgang: Benchmarkanalyse treatmentplanning

Voortgang: Benchmarkanalyse treatmentplanning

Wegens synchronisatie perikelen met onder andere de koppelingen van de Infoland databases en de PRISMA-RT benchmarkdatabase is er ruim 1 jaar geen benchmark rapportage opgesteld.

In de ALV van maart is kort aangestipt dat de rapportage van de treatmentplanning in ontwikkeling is. Inmiddels zijn de instellingen aangeschreven waarvan we meer inhoudelijke input wensen om de rapportage aan te vullen. Zodra de rapportage gereed is, zal deze worden verspreid.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.