Verenigingsfunctionarissen

Bestuur

Willy de Kruijf Voorzitter Verbeeten Instituut
Petra-Reinders-zw Petra Reijnders-Thijssen Secretaris MAASTRO clinic
Jesse Clarijs – de Jong Penningmeester HollandPTC

Expertteam

Petra-Reinders-zw Petra Reijnders-Thijssen Voorzitter MAASTRO clinic
Sietske van Komen lid Verbeeten Instituut
Jesse Clarijs – de Jong lid HollandPTC
thZOWFO3ZA Mark de Langen lid Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut

Webmaster

foto-Anne2008-1-237x300 Jesse Clarijs – de Jong webmaster HollandPTC