Verdeling casuïstiek

Verdeling casuïstiek

Vanaf heden zal er tijdens de scholingsdagen gericht aan verschillende instituten worden gevraagd om een casusbespreking voor te bereiden. Hierdoor hopen we te kunnen waarborgen dat iedere afdeling in een vaste regelmaat (1x per 5 jaar) aan de beurt komt en de lasten hierdoor gelijkmatig worden verdeeld.

De verdeling is als volgt (telling start vanaf 2019):

Jaar 1:
HollandPTC, UMCG en HAGA

Jaar 2:
RIF, Radiotherapiegroep en Haaglanden MC

Jaar 3:
ErasmusMC, Isala en AMC

Jaar 4:
BVI, CZE en ZRTI

Jaar 5:
Maastro, LUMC/RDG en UMCU


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.