Business people shaking hands in agreement

Service Level Agreement TPSC Cloud

Op de website van PRISMA-RT staat de service level agreement (SLA) van TPSC–cloud. Hierin staan de beschikbaarheid en voorwaarden beschreven waaraan TPSC-cloud voldoet.

In deze SLA staat ook de invulling van de prioriteringscode beschreven. Deze code wordt gekoppeld aan de melding die aan TPSC gedaan wordt en bepaald de termijn van afhandeling. Dit laatste is met name voor de leden van belang om te weten.

Hier vindt u de SLA. U dient in te loggen om deze pagina te kunnen bezoeken.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.