Scholingsdag Prisma-RT 2017

Op donderdag 16 november 2017 staat de scholingsdag PRISMA-RT gepland. Als bestuur en expertteam hopen we jullie wederom een gevarieerd programma te kunnen bieden. Ook dit jaar is de deelname gratis voor leden. We willen hiervoor UMCU bedanken voor het faciliteren van locatie en catering.

Thema voor de dag is “over de grens van de radiotherapie”.

Waarom dit thema? We willen hiermee o.a. aangeven dat we als radiotherapie sterk afhankelijk zijn van externe partijen. Bijvoorbeeld de ziekenhuizen die onze patiënten doorverwijzen c.q. aanleveren hebben invloed op onze processen en brengen al naar gelang risico’s met zich mee. Daarnaast komt het Alert-project aan bod. Het Alert-project heeft al aandacht gehad in de scholingsdagen van afgelopen 2 jaar en krijgt een vervolg in 2017 doordat een MBRT student haar onderzoek rond dit thema heeft uitgevoerd. Ook dit heeft te maken met over de grens van de radiotherapie omdat Alert problematiek gezien wordt als een groot patiëntveiligheidsrisico in de gehele gezondheidszorg.
De middag zal worden verdeeld in 3 workshops waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit PRISMAscholing (oorzakenbomen voor gevorderden), LIBB ( landelijke betrouwbaarheid onderzoek) en wat je ermee kunt en als laatste “Verbeterprojecten”.
Wederom hopen we op een enthousiast deelnemersveld waarbij leren van elkaar het credo blijft binnen PRISMA-RT.
Voor deelname aan de scholingsdag, zie https://www.prisma-rt.nl/programma-en-inschrijving/


Anne Joustra

Comments are closed.