Scholingsdag 2017

Scholingsdag 2017

Als je dit leest hebben we weer een geslaagde scholingsdag achter de rug. Zowel bij de lezingen als bij de workshop ontstonden geanimeerde discussie over ervaringen van elkaar  op gebied van incidentregistratie en -analyse. Dit jaar gingen we een stapje verder door ook de aanpak van een verbeterproject hierbij te betrekken. Ook nieuw was dat leveranciers van apparatuur en software konden laten zien op welke wijze zij een bijdrage aan patiëntveiligheid leveren. Misschien kan dat nog veel beter, maar een begin is er.

De voorzitter van de vereniging, gaf aan dat de rol en richting van de vereniging ter discussie wordt gesteld in de volgende ledenvergadering. idee van het bestuur is dat niet alleen incidentregistratie en – analyse doel kan zijn, maar mogelijk ook onderwerpen als pro- en retrospectieve risicoanalyse en verbeteractie op basis daarvan.

Als je de scholingsdag niet bij hebt kunnen wonen, dan kun je een impressie van verslag en presentaties vinden op het ledendeel van de website (leden/scholing & onderzoek).
Je bent natuurlijk volgend jaar van harte welkom!


Anne Joustra

Comments are closed.