Scholingsdag 2016, impressie van een deelneemster

Donderdag 10 november j.l. vond de jaarlijkse PRISMA-RT scholingsdag weer plaats. Dit jaar was het thema van deze dag; ‘Zie het in een andere context’.
Na de opening door voorzitter Anne Joustra, werd een presentatie gegeven waar het thema van de dag direct duidelijk werd. img_2517_1Er volgde een duidelijke uitleg over de nieuwe set contextvariabelen en hoe deze set tot stand is gekomen. Na een korte pauze kwam de jaarlijkse casus bespreking aan de orde. Een aantal ‘prikkelende’ presentaties, waarbij de nodige feedback werd gegeven en een aantal discussies op gang kwamen. Het blijft ook elk jaar weer interessant om te zien hoe een ieder z’n meldingen “boomt/analyseert” en welke gedachtegang hier achter gevolgd wordt.

Het middagprogramma, welke startte na een weer prima verzorgde lunch (complimenten voor de organisatie!), bestond uit drie workshops waaruit je bij opgave een keuze had kunnen maken. De workshop waar ik aan deelnam was; Contextvariabelen, hoe te gebruiken. Na een gezamenlijke start van deze workshop, werd de groep opgedeeld in een aantal kleine groepjes van 5/6 personen. In deze kleine groepen werden de bomen met basisoorzaken, welke waren uitgereikt, voorzien van de nieuwe set contextvariabelen. Dit bracht wat discussie met zich mee, want zo nu en dan konden bepaalde handelingen onder meerdere contextvariabelen geplaatst worden. Is het ondersteunende proces ‘medisch’ of toch ‘technisch’? En wat valt er onder ‘spoed’ en wat onder ‘semi- spoed’ of ‘zelfde dag bestralen’ of ‘werkdruk’, wat verstaat men onder deze contextvariabele? img_2520_1Na een sessie van ± een uur, kwamen alle groepen weer bij elkaar en werden de gevonden contextvariabelen besproken. Ook bleek dat in de nieuwe set toch een aantal contextvariabelen werden gemist. De gegeven suggesties werden meegenomen door het expertteam, welke zich er nog over zal buigen, voordat de nieuwe set eind dit jaar of begin volgend jaar in gebruik wordt genomen.
Tot slot werd aan het einde van de dag de nieuwe PRISMA-RT website aan de leden gepresenteerd . Een mooie en vernieuwde site met meer informatie en meer mogelijkheden voor de leden. Al met al was dit opnieuw een goed georganiseerde dag, waarin ruimte was voor discussie, maar vooral ook voor vernieuwing en het delen van kennis!

Kim Anema, RIF Leeuwarden.


Anne Joustra

Comments are closed.