Protonensamenwerking

Protonensamenwerking

De 3 protonen-initiatieven Holland PTC-Delft, UMCG-Groningen en ZonPTc-Maastricht hebben sinds dit jaar ook een samenwerking op het gebied van kwaliteit. De kwaliteitsfunctionarissen van deze instellingen zijn bijeen gekomen om te verkennen waar samenwerking in mogelijk is.

Aangezien protonen een nieuwe behandelingstechniek is voor Nederland en de instellingen allen gebruik gaan maken van de aller nieuwste behandelapparatuur is er nog geen ervaringskennis is te delen.  Samenwerking zal worden vormgegeven binnen het meldsysteem en het uitwisselen van prospectieve risicoanalyses. Wellicht dat op termijn ook andere indicatoren zullen worden gebruikt om uitwisseling van informatie vorm te geven en om op een goede man
ier van elkaar te leren.

Ook Holland PTC sluit aan bij de PRISMA-RT-vereniging.


Anne Joustra

Comments are closed.