Project elektronen en benchmark rapportages

Project elektronen en benchmark rapportages

Elektronenproject

In de scholingsbijeenkomst PRISMA-RT 15 november 2018 ontstond een discussie over het elektronenproces. Veel van de instellingen lijken te herkennen dat bij de elektronen voorbereiding en uitvoering vaker zaken niet goed gaan, mede omdat deze behandelingsmodaliteit minder voorkomt en vaak erg individueel wordt uitgezet. We merkten ook dat er een instelling was die dit niet herkende. Aanleiding om dit verder te onderzoeken. Daarvoor is allereerst een inventarisatie gedaan onder instellingen over de huidige situatie. Jo Duvivier (ZRTI), Jose Venema (ISALA) en Petra Reijnders ( MAASTRO) zijn nu gaande om de gegevens te analyseren. Op de scholingsbijeenkomst 7 november staat dit onderwerp als workshop gepland waarbij het rapport zal dienen als input voor de workshop invulling.

Vervolg Benchmarkanalyse Treatmentplanning

In juni is deze afgerond en verspreidt onder de leden van PRISMA-RT.  We ontvingen een reactie waarbij aangeven werd dat het rapport wellicht ook richting dient te geven naar best practices.  Mariska Ijzendoorn heeft de benchmark analyse CT opgestart en we zullen dit advies in deze analyse verder uitwerken. Graag ontvangen we dus reacties en aanbevelingen zodat we jullie sterker van dienst kunnen zijn mbt de uitwerking van deze rapportages.  Iedere instelling heeft toegang tot de benchmark dus ga zelf ook eens kijken.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.