Privacy Policy en AVG

Privacy Policy en AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming:
ook de vereniging Prisma-RT moet voldoen aan de nieuwe wetgeving die 25 mei j.l. van kracht is geworden. We hebben dan ook op de website daar een pagina aan gewijd. Het beleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van leden; m.a.w. indien iemand wil afwijken van het genoemde AVG-aanpak, dat dan zelf aan het bestuur moet melden. Voor informatie ga naar https://www.prisma-rt.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming/

Een select aantal leden (waarvan nu gegevens op de website staan) zullen wij persoonlijk vragen of zij akkoord kunnen gaan met deze publicatie. Indien je vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebt, graag per mail naar info@prisma-rt.nl.


Anne Joustra

Comments are closed.