Posterpresentatie Prisma-RT op Annual Congres ESTRO

Door Mariska IJzendoorn, Denis Eyssen en Petra Reijnders is een posterpresentatie voor het ESTRO-congres gemaakt over het eerste onderzoek betreffende de Alert-problematiek.
Voor de inhoud ga naar de website.


Anne Joustra

Comments are closed.