Peer support

Peer support

In de zorg kunnen zaken onbedoeld mis gaan. Als dat gebeurt is de impact doorgaans groot. Niet alleen voor de patiënt en zijn/haar familie, maar ook op de betrokken zorgprofessionals. Er wordt dan ook wel gesproken over een ‘second victim’.

Na een incident kunnen meerdere emoties meespelen. Zorgprofessionals kunnen te maken krijgen met schaamte over de gemaakte fout of onzekerheid over het eigen functioneren en kwaliteiten. Daarnaast kan de angst voor herhaling optreden en kunnen zij bang zijn voor het ‘oordeel’ van de patiënt of collega’s. Ook kan het voorkomen dat zorgprofessionals gaan proberen gelijke situaties te vermijden of dwangmatig hun handelingen gaan controleren.
In vele ziekenhuizen werd of wordt opvang aangeboden door bijvoorbeeld de ARBO dienst / Maatschappelijk werk. Hierbij moet de zorgprofessional zelf ondersteuning gaan vragen. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat hier weinig tot geen gebruik van werd gemaakt.

Wat werkt dan wel?
Jo Saphiro, (KNO-arts en hoofd Center of Professionalism and Peer Support (Harvard Medical School) heeft onderzoek gedaan naar ‘second victim’ en op basis van het onderzoek ‘Peer Support’ opgericht.
Het blijkt dat het proactief aanbieden van hulp, bij voorkeur door een gelijke, betere ondersteuning biedt. De ‘Peer’ biedt een luisterend oor, reflecteert en biedt hulp bij het omgaan met de emoties.

Waarom Peer Support?
‘Peer Support’ geeft de steun die zo hard nodig kan zijn na een incident om het evenwicht als mens en professional te hervinden. Laagdrempelig, een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek bieden vermindert de kans op verergering van emotionele klachten en voorkomt langdurige uitval.

In Nederland is het Landelijk Leernetwerk Peer Support in de Zorg opgericht; 10 Nederlandse ziekenhuizen nemen hier aan deel.
Meer informatie over ‘Peer Support’ is onder andere te vinden op: http://peersupportnetwerk.nl/


Anne Joustra

Comments are closed.