LIBB 2018

LIBB 2018

Op 14 september zijn de rapportage van onze landelijke betrouwbaarheidsonderzoek te weten LIBB verstuurd naar de instellingen die hun gegevens hebben aangeleverd. Dit jaar is voor de tiende maal het interbeoordelaarsbetrouwbaarheidonderzoek (LIBB) van de PRISMA-analisten uit het landelijke radiotherapie netwerk (PRISMA-RT) uitgevoerd.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de PRISMA-analisten van PRISMA-RT is redelijk goed. Bij de 47 analisten, die hebben deelgenomen, is het percentage onderlinge overeenstemming 71,9%. Dat is wat lager dan de resultaten van eerdere jaren. De verschillen tussen de analisten worden voor een deel bepaald door verschillen in interpretatie binnen de subcategorieën van de menselijke basisoorzaken (niveau 3). Wanneer deze subcategorieën worden samengevoegd (niveau 2) wordt de overeenstemming beter, namelijk 85,2%. Dit percentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het gemiddelde percentage overeenstemming met de gouden standaard over alle analisten is statistisch significant afgenomen naar 67,3%.

Het rapport is ter inzage op het ledendeel van de site:


Anne Joustra

Comments are closed.