Landelijke InterBeoordelaarsBetrouwbaarheids onderzoek 2017 (LIBB)

Landelijke InterBeoordelaarsBetrouwbaarheids onderzoek 2017 (LIBB)

Voor het goed en systematisch analyseren van de PRISMA meldingen en het trekken van conclusies is het van belang dat de analisten op eenzelfde wijze analyseren.

Om hen te scholen en te toetsen is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald. Landelijk is nu voor de negende maal dit onderzoek uitgevoerd.

De analisten van de verschillende radiotherapie instellingen hebben onafhankelijk van elkaar 50 (door de expertgroep gedefinieerde) basisoorzaken gecodeerd. De coderingslijsten zijn opgestuurd naar MAASTRO clinic voor statistische analyse. De uitkomsten zijn op drie manieren geanalyseerd (zie schema voor toelichting):

  1. Percentage overeenstemming op niveau van hoofdcategorieën (level 1), op niveau van SRK subcategorieën (level 2) en op niveau van alle basisoorzaken (level 3)
  2. Vergelijk met de gouden standaard op niveau van basisoorzaken (level 3).
  3. Vergelijk met de modus (= meest gekozen codering) op niveau van basisoorzaken (level 3)

In augustus en september 2017 heeft MAASTRO clinic van 43 afzonderlijke PRISMA analisten (versus 56 in 2016 en 67 in 2015) coderingslijsten van de 50 basisoorzaken ontvangen. Deze analisten waren afkomstig van 13 radiotherapie instellingen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de PRISMA analisten van PRISMA-RT is redelijk goed. Bij de 43 analisten die hebben deelgenomen, is het percentage onderlinge overeenstemming 77,1%. Dat is wat beter dan de resultaten van eerdere jaren, maar dat kan ook het gevolg zijn van een lager aantal deelnemers. De verschillen tussen de analisten worden voor een deel bepaald door verschillen in interpretatie binnen de subcategorieën van de menselijke basisoorzaken (niveau 3). Wanneer deze subcategorieën worden samengevoegd (niveau 2) wordt de overeenstemming beter, 86,3%.

Eindconclusie is dus: De resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren of marginaal beter, wat te maken kan hebben met de lagere respons.

De resultaten zijn gepubliceerd op het ledendeel van de website (leden/scholing & onderzoek).


Anne Joustra

Comments are closed.