Internationale activiteiten

Internationale activiteiten

Petra Reijnders is samen met Brendan Mcclean, fysicus uit Ierland, course director geworden van de ESTRO cursus riskmanagement. Deze cursus wordt gegeven 1 maal per 2 jaar. In deze cursus komt PRISMA en het initiatief PRISMA-RT als onderdeel aan bod. In 2020 zal deze weer plaats vinden. Gezien haar tomeloze energie die ze steekt in het “kwaliteitswerk” een terechte waardering.


Anne Joustra

Comments are closed.