Enquête verwerken van meldingen

Enquête verwerken van meldingen

Tijdens de scholingsdagen is reeds meerdere malen aanbod gekomen dat men graag van elkaar hoort hoe omgegaan wordt met het verwerken van meldingen, hoeveel tijd heeft iedereen, hoe wordt er gerapporteerd n.a.v. de meldingen, wie voeren analyses uit en wie pakt verbeterpunten op. Om dit in kaart te brengen heeft het expertteam een enquête opgesteld. Iedere instituut zal via de mail een link ontvangen, met het verzoek de enquête in te vullen. De resultaten zullen tijdens de scholingsdag op 15 november 2018 worden teruggekoppeld. Zo kunnen we elkaar helpen het proces van verwerken van meldingen eventueel te verbeteren.
Niets over deze enquête gehoord? Vraag na bij je leidinggevende!


Anne Joustra

Comments are closed.