eNal offline procedure

eNal offline procedure

Een aantal Radiotherapie afdelingen (Elekta) hebben aangegeven een probleem te hebben met het verwerken van het eNAL-protocol mede door het stand-alone systeem van XVI. Veel van de behandelplannen worden online beoordeeld. De paar offline verwerkingen worden dan vergeten.
Erasmus MC en het AMC hebben hier een oplossing voor bedacht (weliswaar aan het eind nog steeds een menselijke handeling) die we met jullie willen delen.

AMC:
Wij maken gebruik van een digitaal programma dat bijhoudt welke patiënten eNAL hebben.
Als je de eNal-procedure niet goed verwerkt komt bij die patiënt in rood te staan dat hij nog niet verwerkt is. Het is niet zo dat je dan niet kunt stralen. Dit programma werkt op dezelfde computer waar ook de Theraview/ Iview op draait.

Wij hebben een papieren uitdraai van ons dagprogramma waar wij de patiënten op afstrepen als we ze hebben behandeld. Aan het einde van dit document staat eNAL.CHECK-
Aan het einde van de dag lopen we door het eNAL programma heen en kunnen per toestel de eNAL’s controleren.

Ook met dit programma ging het aan het begin van introductie nog mis maar inmiddels is de eNal check er wel ingesleten en zijn de meldingen hierover tot bijna nul gereduceerd.

Erasmus MC:
In het Erasmus MC vergat men vooral bij de CBCT’s de eNAL’s te verwerken. Op de XVI computer is een programmaatje ontwikkeld dat bijhoudt hoe vaak een cbct is gematcht.
Dit is met kleurcodering: rood 0 keer, oranje 1 keer, groen 2 keer
Daarnaast hebben we een digitale checklist waar we de namen noteren van de patiënten die die dag een eNAL moeten hebben.
Op de checklist worden de patiënten waar eNAL bij gedraaid is handmatig groen gemaakt. Aan het einde van de dag wordt de gehele checklist nagelopen.
Misschien hebben jullie al zelf een veel betere oplossing gevonden (dit zouden we graag van jullie willen horen) en anders hopen we dat deze twee voorbeelden jullie inspireren.
Vragen kan altijd:
AMC, Ulrike Neuerburg: u.neuerburg@amc.uva.nl
Erasmus MC, Mascha van de Laar: m.vandelaar@erasmusmc.nl


Anne Joustra

Comments are closed.