De LIBB, heb jij hem al ingevuld?

De LIBB, heb jij hem al ingevuld?

PRISMA-RT organiseert ieder jaar een betrouwbaarheidsonderzoek, het LIBB (landelijke interbeoordelaar betrouwbaarheidsonderzoek). In dit onderzoek wordt gekeken naar de overeenstemming tussen de verschillende instellingen en de standaard, wanneer analisten basisoorzaken classificeren. Het doel is om zicht te krijgen op de kwaliteit van het gebruik van de PRISMA-codering onder de analisten.

Voor dit onderzoek dienen zo veel mogelijk meldingsanalisten uit de bij PRISMA-RT aangesloten instituten de samengestelde lijst basisoorzaken in te vullen. Hoe groter de respons, des te beter de uitslag van het onderzoek.

Alle gemandateerde leden hebben een link gekregen naar de enquête van Petra Reijnders – Thijssen op 2 juni 2020. Ben jij meldingsanalist en is jouw instituut of afdeling aangesloten bij PRISMA-RT, maar heb je de LIBB nog niet ingevuld? Vraag deze dan op bij de binnen jouw instituut of afdeling hiervoor aangewezen persoon.

Wil je meer weten over de LIBB en wat je er zelf mee kan als instituut of afdeling? Heb het hier dan eens over met een van de expertteamleden, bijvoorbeeld tijdens een scholingsdag. Er worden vaak ook workshops over de LIBB en wat je er mee kunt gegeven tijdens de scholingsdagen, deze kun je uiteraard ook bijwonen.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.