Contextvariabelen in Infoland

Contextvariabelen in Infoland

Naast TPSC zijn er een aantal afdelingen over gegaan op Infoland voor het melden en analyseren van incidentmeldingen. In het LUMC zijn we in de afgelopen 2 jaar bezig geweest met het realiseren van contextvariabelen bij de PRISMA analyse. De contextvariabelen zijn sinds eind vorig jaar beschikbaar gekomen.  Daarnaast is er een analysetool beschikbaar binnen de Infoland-module waardoor je als afdeling met deze context in combinatie met de basisclassificaties aan de slag kunt met de meldingen, zoals te zien is in de afbeelding.

 


Anne Joustra

Comments are closed.