Alert-project, voorbeeld van vergaande samenwerking

Alert-project, voorbeeld van vergaande samenwerking

In 2015 is binnen PRISMA-RT het project “Alert” opgestart. De instellingen MAASTRO clinic, UMCU en LUMC hebben gekeken naar meldingsgegevens van problemen met Alert-meldingen en pop-ups bij de lineaire versneller.  Het doel was in eerste instantie “advisering t.a.v. betrouwbare Alert-meldingen op de juiste, risicovolle momenten” .

In oktober 2015 is tijdens de scholingsbijeenkomst van PRISMA-RT verslag gedaan over de resultaten. Dit heeft geresulteerd dat het onderzoek werd uitgebreid, waarbij de radiotherapie instellingen informatie hebben gezameld over o.a. aantallen meldingen en soorten van Alerts in relatie met de versnellerleverancier. In 2016 werden tijdens de volgende scholingsbijeenkomst ook deze resultaten getoond.

Inmiddels is het eindrapport geschreven en hebben de instellingen een procedure ontvangen hoe in eigen organisatie om te gaan met Alerts.

Echter ook dit heeft een vervolg.  Het initiatief is opgepakt door de ESTRO-ROSQC  (Radiation Oncology Safety and Quality  Committee). Petra Reijnders is gevraagd deel te nemen aan deze commissie, waarbij het Alertproject als start-up wordt gebruikt van deze commissie. Als laatste is het project Alert aangeboden als afstudeerproject aan de MBRT met als doel de betrouwbaarheid van de Alert-metingen te verbeteren.


Anne Joustra

Comments are closed.