SAFER-training 13 december 2018

SAFER-training 13 december 2018

Petra Reijnders, manager kwaliteit en veiligheid van MAASTRO clinic heeft op 13 december 2018 een eerste SAFER training gegeven aan leden van PRISMA-RT. Er hadden zich 13 deelnemers aangemeldt door deze middagtraining.

5 deelnemers kwamen van UMCU-Utrecht, 2 van Catharina-ziekenhuis Eindhoven, 1 van ErasmusMC Rotterdam en 5 afkomstig van het Instituut Verbeeten, waar de training ook plaats vond. In het eerste uur werd er uitgebreidt ingegaan op de achtergronden en het ontstaan van de methode SAFER/HFMEA. Dit werd vervolgd door het trainen in het gebruik van de methode waarbij eigen afdelingsprocessen werden geanalyseerd. SAFER is een proactieve risico analyse methode, waarbij in een multidisciplaire brainstorm sessies, een proces wordt doorlopen. Hierbij worden risico’s geidentificeerd. Deze worden ingedeeld op risico niveau aan de hand van een risico matrix. Vervolgens wordt daarna gekeken naar interventiemogelijkheden.
De training werd in de evaluatie als zeer zinvol en bruikbaar beoordeeld.


Anne Joustra

Comments are closed.