Afscheid van Jo

Afscheid van Jo

Ongekende inzet

Het expertteam heeft afgelopen 7 september afscheid genomen van een van haar langstzittende leden. Jo Duvivier is al vanaf de geboorte van PRISMA-RT betrokken geweest. Al vanaf 2004 heeft Jo zich ingezet voor PRISMA-RT, verschillende introducties en vele projecten op allerhande terreinen heeft Jo de afgelopen jaren opgepakt voor PRISMA-RT. Jo is zelfs een tijd een super bestuurslid en penningmeester geweest!

Niet alleen voor PRISMA-RT heeft Jo als harde werker zijn handen uit de mouwen gestoken. Jo was tevens vanaf de oprichting betrokken bij de zorg binnen het ZRTI en Jo heeft zich ook ingezet als auditor voor de NVMBR. Bij het ZRTI heeft Jo zich bewezen als MBB’er, toestelhoofd, kwaliteit- en veiligheidsfunctionaris en hoofd secretariaat en administratie.

Kortom kennen wij Jo als een harde werker die welwillend, meedenkend, positief en betrokken is. Jo heeft zijn pensioen meer dan verdient, al zullen wij Jo ook missen in ons midden (en dat zullen het ZRTI en de NVMBR vast ook met ons eens zijn).

Lieve Jo, het ga je goed. Geniet van je pensioen!


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.