LIBB onderzoek gestart

LIBB onderzoek gestart

Landelijke InterBeoordelaars Betrouwbaarheidsonderzoek (LIBB)

Ieder jaar organiseert PRISMA-RT het LIBB. Het LIBB onderzoekt de kwaliteit van de PRISMA-codering voor basisoorzaken in de verschillende afdelingen en tussen de analisten onderling. Hierdoor krijgen afdelingen zicht op hun score ten opzichte anderen en kunnen zij de uitslagen gebruiken als verbeterslag op het gebruik van de PRISMA-methodiek.

Hoe wordt het LIBB afgenomen?

Het LIBB wordt afgenomen door 50 vooraf geselecteerde basisoorzaakteksten. Alle instellingscontactpersonen hebben een mail ontvangen met deze selectie. Aan hen is ook gevraagd deze vragenlijst te delen met alle meldingsanalisten van de betreffende instelling. Alle meldingsanalisten kunnen vervolgens op basis van de basisoorzaaktekst een codering (volgens het Eindhoven Classificatie Model) toewijzen aan de basisoorzaak. Dit doen ze via een online formulier. De scores worden vervolgens getoetst aan de standaard en aan de overeenstemming met de instellingen onderling.

Verwerking van gegevens

PRISMA-RT vraagt voor het onderzoek persoonsgegevens van de deelnemer. Deze worden voor het verwerken van de resultaten geanonimiseerd. Alleen binnen de instelling waar de deelnemer werkt, wordt bekend gemaakt wat de scores zijn van de deelnemers onderling. Hierdoor kan de LIBB optimaal ingezet worden voor kwaliteitsverbetering en scholing.

Deadline?

Het LIBB loopt tot 1 januari 2022. Deelnemers kunnen tot die datum hun reactie inleveren. Heb je nog geen lijst ontvangen maar ben je wel een meldingsanalist? Vraag het dan even na bij jouw instellingscontactpersoon.


Jesse Clarijs - de Jong

Comments are closed.