The Patient Safety Company

TPSC levert al meer dan 10 jaar een belangrijke bijdrage aan veiligere en betere zorg. Dit doen wij door verfrissende technologieën toe te passen en deze laagdrempelig beschikbaar te stellen.

Uitdagingen binnen de gezondheidszorg

Zorgprocessen zijn complex, worden aan tal van risico’s blootgesteld en worden aan een groeiend aantal wetten en regels onderworpen. Daarnaast hebben patiënten, hun naasten, werknemers, de inspectie en verzekeringsmaatschappijen hoge verwachtingen. Imagoschade, claims, verscherpt toezicht, forse boetes en verhoogde premies zijn het gevolg als de organisatie hier niet aan kan voldoen.

Om dit te voorkomen behoeft procesoptimalisatie continu de aandacht. Het centraal vastleggen van informatie, het borgen van secundaire processen, het meten van procesafwijkingen en de communicatie hieromheen zijn van essentieel belang.

Onze oplossing: TPSC Cloud™

TPSC Cloud™ faciliteert dit. Informatie omtrent processen wordt verzameld, geanalyseerd
 en verbeteracties worden uitgezet. Het gaat hierbij om incidenten, klachten, audits en andere zorgregistraties.160202 TPSC Hero home improve

Deze worden vastgelegd door middel van online formulieren. Op basis van het online formulier wordt een dossier gegenereerd. In het dossier wordt informatie aangevuld, geanalyseerd, gemonitord en beschikbaar gesteld aan betrokkenen. Real-time dashboards en rapportages geven inzicht in stuurinformatie afgestemd op persoonlijke behoeftes.

Zorgregistraties leveren waardevolle verbeteracties op. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg structureel te verbeteren, worden deze centraal vastgelegd en via een vastgestelde procedure uitgevoerd.

Collaborative Governance, Risk & Compliance software

Dit alles is samengevoegd in TPSC Cloud™, Collaborative Governance, Risk & Compliance software. De software wordt vanuit de Cloud beschikbaar gesteld, is modulair en gemakkelijk te integreren met andere software applicaties. Dankzij de flexibiliteit kunnen organisaties snel op veranderingen inspelen. In eigen beheer worden oplossingen gecreëerd waarmee in nieuwe behoeftes wordt voorzien.

Contact

info@patientsafety.com

Tel: +31 (0)72 8200 400

logo TPSC_medium