Nieuws


Sep

14

2018
LIBB 2018

LIBB 2018

Op 14 september zijn de rapportage van onze landelijke betrouwbaarheidsonderzoek te weten LIBB verstuurd naar de instellingen die hun gegevens hebben aangeleverd. Dit jaar is voor de tiende maal het interbeoordelaarsbetrouwbaarheidonderzoek (LIBB) van de PRISMA-analisten uit het landelijke radiotherapie netwerk (PRISMA-RT) uitgevoerd. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de PRISMA-analisten van PRISMA-RT is redelijk goed. Bij de 47 analisten, die hebben deelgenomen, is het percentage onderlinge overeenstemming 71,9%....

Read More


Sep

14

2018
Cursus SAFER,  13 december 2018

Cursus SAFER, 13 december 2018

Op 13 december wordt op locatie Verbeeten instituut Tilburg een cursus SAFER georganiseerd voor de PRISMA-RT leden. Petra Reijnders zal een middagtraining verzorgen, waarbij heel praktisch deze prospectieve risico analyse methodiek wordt uitgelegd. Daarnaast zullen de deelnemers a.h.v. een eigen proces de methodiek in de praktijk kunnen brengen. Deelname kost 30 euro per persoon en aanmelding geschied door te mailen aan petra.reijnders@maastro.nl


Sep

14

2018
Vertrek Anne Joustra

Vertrek Anne Joustra

Anne heeft aangegeven na dit jaar te stoppen als extern adviseur van het expertteam/bestuur PRISMA-RT. Hij heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de vereniging. We zijn Anne veel dank verschuldigd en zullen zijn expertise zeker missen binnen ons team. Vacature PRISMA-RT expertteam We zijn dan nu op zoek naar een enthousiast lid die o.a. affiniteiten heeft in het beheer van de website....

Read More


Jul

13

2018
Cursus SAFER en basiscursus Prisma

Cursus SAFER en basiscursus Prisma

Een aantal afdelingen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een cursus over een tweetal onderwerpen, namelijk Safer en basiscursus Prisma Planning is om beide cursussen in het najaar te organiseren. De cursus SAFER is reeds gepland en zal op 13 december 2018 in het Verbeeten Instituut Tilburg gegevens worden Mocht je alsnog geïnteresseerd zijn en nog niet opgegeven, dan graag een mail sturen naar info@prisma-rt.nl...

Read More


Jul

10

2018
Enquête verwerken van meldingen

Enquête verwerken van meldingen

Tijdens de scholingsdagen is reeds meerdere malen aanbod gekomen dat men graag van elkaar hoort hoe omgegaan wordt met het verwerken van meldingen, hoeveel tijd heeft iedereen, hoe wordt er gerapporteerd n.a.v. de meldingen, wie voeren analyses uit en wie pakt verbeterpunten op. Om dit in kaart te brengen heeft het expertteam een enquête opgesteld. Iedere instituut zal via de mail een link ontvangen, met...

Read More


Jul

10

2018
Privacy Policy en AVG

Privacy Policy en AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming: ook de vereniging Prisma-RT moet voldoen aan de nieuwe wetgeving die 25 mei j.l. van kracht is geworden. We hebben dan ook op de website daar een pagina aan gewijd. Het beleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van leden; m.a.w. indien iemand wil afwijken van het genoemde AVG-aanpak, dat dan zelf aan het bestuur moet melden. Voor informatie ga naar https://www.prisma-rt.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming/...

Read More


Jul

10

2018
Scholingsdag 15 november 2018

Scholingsdag 15 november 2018

Inschrijven via de website is nog steeds mogelijk. Het beloofd weer een interessante dag te worden. Gekozen is voor het thema: “treatment planning, dosisverdeling controle, controle intekening”. In het ochtendprogramma is ook ruimte voor praktijkcasussen. Daarvoor zoek we nog enkele sprekers, die een voorval uit de praktijk willen presenteren met daarbij de gekozen aanpak ter verbetering. Tijdens vorige scholingsdagen gaven deze presentaties veel positieve feedback en ...

Read More


Apr

11

2018
Scholingsdag 2018

Scholingsdag 2018

Op 15 november 2018 wordt wederom de scholingsdag Prisma-RT georganiseerd. Thema is deze keer “Treatmentplanning, dosisverdeling controle en controle intekening”. Als je ideeën hebt voor een presentatie van een casuïstiek, neem dan contact op met Petra Reijnders. Noteer de datum alvast in je agenda!


Apr

10

2018
Peer support

Peer support

In de zorg kunnen zaken onbedoeld mis gaan. Als dat gebeurt is de impact doorgaans groot. Niet alleen voor de patiënt en zijn/haar familie, maar ook op de betrokken zorgprofessionals. Er wordt dan ook wel gesproken over een ‘second victim’. Na een incident kunnen meerdere emoties meespelen. Zorgprofessionals kunnen te maken krijgen met schaamte over de gemaakte fout of onzekerheid over het eigen functioneren en...

Read MorePage 6 of 10« First...45678...Last »